Hem. Om Ramsberg. Skola/ Förskola. Fritid & Turism. Ölsjöbadet. Morskogasjön. Kontakt. RAMSBERG - En Bygd i Bergslagen

Morskogasjön

Utsikt från fågeltornet

Morskogasjön är den nordligaste fågelsjön i Örebro län. Sjön skiljer sig från många bergslagsjöar genom att dess västra del är grund, vassrik och närmast att likna vid en slättlandssjö. Härigenom håller sjön stor artrikedom av fåglar och är väl känd i ornitologkretsar. Karaktärsfåglar är häckande sångsvanar, tranor och gäss. Dessutom finns flera arter av sim- och dykänder samt ett flertal dagrovfåglar.

Lördagen den 18 maj 2013 invigdes ett nybyggt fågeltorn vid  sjön. Föreningen Ramsberg en bygd i Bergslagen var projektledare och med medel från Lona, Leader, Landstinget, Hopajhola, Sparbanksstiftelsen och Sveaskog uppfördes tornet av ByggService i Ramsberg AB. Tornet har försetts med en ramp och kan nås av  rörelsehindrade.

Från Riksväg 68 som passerar genom Morskoga finns skyltad avfart till parkering. Några hundra meter öster om riksväg 68 ligger Morskogasjön. Vid parkeringen finns en informationstavla. Härifrån utgår också en kortare vandringsslinga, Trollstigen, genom en vacker bäckravin med gamla granar och tallar och orörd natur.

Fiskgjuse med 2 gäddor!

Bilden tagen vid Morskogasjön av Börje Erlandsson

Invigningen den 18 maj 2013. Ca 100 personer var på plats i det fina vårvädret.

Vandrare på trollstigen

2014

Av Ett urval  observationer från fågeldagboken i tornet:

27.4 (fågelskådardag) brushane, grönbena, ljungpipare och havsörn

27.6 storspov och brun kärrhök

3.8 brun kärrhök, tornfalk, fiskgjuse och lärkfalk

27.8 lärkfalk och fjällvråk

19.10 blå kärrhök

Flera exemplar observerades ibland.

Under våren observerades  flockar av grågäss och kanadagäss regelbundet samt olika änder i mindre antal