Hem. Om Ramsberg. Skola/ Förskola. Fritid & Turism. Ölsjöbadet. Morskogasjön. Kontakt. RAMSBERG - En Bygd i Bergslagen

Kontakta ossFöreningen Ramsberg vill verka för att Ramsbergsbygden skall vara en levande och attraktiv bygd. Föreningen bildades våren 2008 och medlemmar kan alla bli som bor och/eller är verksamma i bygden eller på annat sätt känner en knytning till denna del

av Bergslagen.


Medlem blir man genom att betala in årsavgiften 50 kr per medlem alt. 150 kr per hushåll på bankgiro 275-1485. Ange namn och adress.


Kontakta gärna oss: 

 

 

Åsa Forsberg : ordförande i föreningen och ansvarig utgivare 0761-171152


Ingemar Lundkvist : vice ordförande 0730-508073


Stefan Lillrank : Webmaster 0581-17511