Hem. Om Ramsberg. Skola/ Förskola. Fritid & Turism. Ölsjöbadet. Morskogasjön. Kontakt. RAMSBERG - En Bygd i Bergslagen

Bygdens föreningar


 Förening/ Kontaktperson/ Hemsida


Ramsberg – En bygd i Bergslagen

Åsa Forsberg tfn  0761-171152     
e-post Asa.Forsberg@lansstyrelsen se


Ramsbergs Hembygdsförening

Shelagh Green tfn  0768-320748
e-post Shelagh.green@gmail.com


Ramsbergs Pistol- och Sportskytteklubb

Mikael Karlén tfn 0581-66 00 09
e-post
0581660009@telia.com
hems:
www.ramsbergspsk.org


Ramsbergs Ryttarkamrater

Inger Zanders tfn 0581-66 02 01 
e-post
inger.zanders@ekol.slu.se
Hems:
www1.idrottonline.se/default.aspx?id=68532


Ramsbergs Fiskevårdsområdesförening

Bengt Persson tfn 0581-66 03 07


Resta Bygdegårdsförening

Rune Andersson tfn 070-5860775  
e-post
runesvartvik@gmail.com


Allmänningbo Bygdeförening

Monica Pettersson  tfn 0581-92003

E-post merskog@hotmail.com  


Norrmogens Sportfiskeklubb, NSSK

Per Sjögren, tfn 070-549 75 67


Ramsbergs Idrottsförening

Johanna Karlsson tfn 070-279 36 27